«

»

Vastu – vzpostavljanje ravnovesja v našem življenju skozi prostor

Ko gradimo hišo, izbiramo primerno zemljišče zanjo, ko kupujemo stanovanje ali poslovni prostor ali ko ga z velikim veseljem urejamo in oblikujemo – si vsi želimo, da bi le to postalo naše zatočišče, prostor, ki bi nas podprl, v katerem bi se počutili dobro, zdravo, ustvarjalno, umirjeno, a živo.

Prostor, ki ga ustvarimo, hiša, ki jo oblikujemo in tudi zemljišče, ki ga kupimo – je živ organizem. Pravijo, da je hiša človekovo drugo telo. In tako kot v nas biva življenjska energija, tako je le ta prisotna tudi v prostoru. Prostor je živ in se povezuje z vsakim delčkom našega življenja.

Veliko primerov poznam, ko se je človeku po selitvi v novo stanovanje ali gradnji hiše močno spremenilo življenje. Vendar ne samo na področjih, ki so direktno povezano s spremenjeno lokacijo in bivališčem. Spremenilo se je njihovo zdravje, ljubezenski odnos, pritok financ in obilja, poslovne priložnosti in notranje zadovoljstvo. Včasih so bile te spremembe pozitivne, a velikokrat žal tudi ne.

Zakonitosti Vastuja čudovito odseva izrek Winstona Churchilla:

“We shape our building, thereafter they shape us”
(Sami oblikujemo svoje hiše, a kasneje – one oblikujejo nas)

Kaj je tisto v prostoru, ki tako močno vpliva na nas in na vsa področja našega življenja?

To so naravne zakonitosti, ki se jih velikokrat ne zavedamo, a so prisotne povsod – tako v našem telesu, v naravi, kot v prostoru, ki nas obkroža. Ista načela, ki veljajo v naravi in okolju veljajo tudi v prostoru. Hiša ali stanovanje ni namenjeno temu, da nas samo zaščiti pred vplivi narave in naravnimi ritmi, temveč, da nas z njo poveže. Smo del narave in naravnih ritmov, ne moremo se ločiti od njih.

Zgraditi hišo ali oblikovati in opremiti stanovanje pomeni ustvariti vesolje.

Mikrokozmos tako v nas – kot tudi v prostoru kjer živimo – v malem odseva ves ustroj in dinamiko makrokozmosa – vesolja, zemlje, zemeljskih in magnetnih sil in elementov, iz katerih je vse sestavljeno, ter tudi vplivov, ki ležijo onkraj človekovih sposobnosti zaznavanja. Arhitektura je, oziroma bi morala biti odraz naravnega odnosa med človekom in naravo in tako kot človek odseva naravo in je povezan z naravnimi ritmi, tako je z njimi povezana tudi hiša, ki jo gradimo, prostor, ki ga opremimo, vrt, ki ga uredimo….

Vastu je znanost, zapisana v Vedah  o tem, na kakšen način graditi hišo, izbrati pravo lokacijo za njo, urediti stanovanje ali poslovni prostor, vrt in okolico, da bo ustvarjen prostor v skladu z naravnimi silami, naravnimi zakonitostmi in nami – z namenom, da se bo dosegla tako iskana in pomembna harmonija med človekom, naravo in prostorom.

Vastu je arhitektura po smernicah narave. In v Vedah je zapisano:” Tako kot so popolne mere in razmerja starih templjev, tako je popolno tudi vesolje.”

Načela Vastuja – od pravilne orientacije, do pravilnih sorazmerij in mer zgrajenih hiš, gibanja sonca  in ostalih nebesnih teles,  upoštevanja časovnih ciklov ter tudi estetike in lepote  je opaziti pri gradnji Egipčanov, piramid starih Majev, Rimskega koloseja, Grškega Partenon , Taj Mahala in še mnogih drugih. Kasneje so bila marsikatera dognanja in zakonitosti Vastuja zapisane v Einsteinovi teoriji  ter v sodobni fiziki. Prav tako so tudi znanstvena dognanja o delovanju naših možganov v popolni povezavi z dognanji Vastuja. Nevrološke raziskave kažejo, da se vzorec gibanja nevronov v thalamusu – najpomembnejšem centru v naših možganih – razlikuje in spreminja glede na to, v katero od smeri neba smo obrnjeni.  Magnetna sila zemlje in vpliv 5 elementov – iz katerih je vse sestavljeno in so povezani s posameznimi stvarmi – vpliva na naše telo, na naš um, na  naše počutje, zdravje in ravnovesje.

Človek je zemeljsko in energijsko bitje. Najbolje delujemo, ko smo v harmoniji z naravo, naravnimi zakonitostmi in ritmi.

Za vzpostavitev pravega ravnovesja Vastu upoštava:

5 elementov: prostor, zrak, ogenj, voda, zemlja. Zaznavamo jih povsod v naravi in v nas samih. V zdravem telesu in zdravem okolju so ti elementi v popolnem ravnovesju. Vsak od teh elementov je v telesu in v naravi povezan z pomembnim procesom, v prostoru pa s posamezno smerjo neba. Pri gradnji hiše ali urejanju prostora je potrebno doseči idealno vzajemno delovanje elementov, njihovo pravilno razporeditev in medsebojno ravnovesje.

Kvalitete in značilnosti 9 smeri neba (4 glavne, 4 stranske in središčni del)

Pravilno orientacijo in vpliv zemeljskega magnetnega polja iz severa, ki prav tako, na ravneh, ki jih ljudje ne zaznavamo vpliva na procese  v telesu in ravnovesje v prostoru. Poravnani z magnetno osjo zemlje razmišljamo in delujemo jasneje in lažje. Plujemo s tokom in ne proti njemu.

Gibanje Sonca in njegov vpliv v obliki svetlobe in toplote. Kvaliteta in energija Sonca pa skozi njegovo pot od vzhoda proti zahodu ni vedno enaka. Tako kot sonce v mavrici ustvari spekter 7 barv, z različno vibracijo in energijo, tako to različno vibracijo in energijo oddaja na različnih delih svoje poti od vzhoda do zahoda. Jutranji ultravijolični žarki vzhoda so zdravilni in dajo vitalnost in zdravje -v nasprotju infrardečimi žarki na področju juga in gamma žarki na zahodu. Preveliko izpostavljanje njim je zdravju škodljivo. In pomembno je, da pot sonca in njegovo različno kvaliteto – povezano z različnimi smermi neba upoštevamo tudi pri gradnji hiše ali opremljanju stanovanja.

Poleg pravilne orientacije, zemeljskega magnetnega polja, 5 elementov in sonca pa Vastu upošteva tudi podnebne vplive področja, kjer živimo, kulturne značilnosti ter geografske vplive okolja.

Naravne zakonitosti in ritmi pa so povezani tudi z gibanjem ostalih planetov. Gre za energije, principe v nas, v naravi in prostoru. Gibanje in položaj planetov  v trenutku našega rojstva nam kot zrcalo pokaže vse tisto, kar smo prinesli s sabo, vse naše danosti, sposobnosti, posebnosti, naloge, a tudi morebitna neravnovesja.  Mi takšni kot smo – z vsemi posebnostmi in nalogami moramo biti prav tako usklajeni s prostorom, oziroma mora biti prostor zgrajen in oblikovan tako, da se med nami in njim lahko ustvari harmonično ravnovesje, ki zagotavlja nemoten pretok življenjske energije, tako pomembne za zdravje in dobro počutje.

Gibanje planetov kaže tudi  časovne cikluse, ki vplivajo na človeka, prostor in naravo, ter s tem pokaže tudi na najboljše možnosti za gradnjo, načrtovanje in urejanje prostorov in hiše.

Vse v naravi je v popolni medsebojni povezanosti in v svojem naravnem, zdravem stanju je vsaka stvar na zemlji v popolni harmoniji z naravnimi ritmi, zakonitostmi in cikli. Enaki zakoni, ki delujejo pri gibanju planetov in sonca so tudi v nas in tudi v prostoru, ki ga ustvarimo ali zgradimo. Nič ni ločeno, vse je povezano in živo in na vseh ravneh – od najmanjšega atoma do največje zgradbe – delujejo enaki naravni zakoni. .

Naloga  Vastuja je pomagati zgraditi, oblikovati in opremiti stanovanje, hišo, vrt, poslovni prostor tako, da bo le ta v skladu z vsemi naravnimi zakonitostmi, ki vplivajo na naše življenje ter tudi z našimi posebnostmi, nalogami in danostmi, takšnimi kot smo jih prinesli s seboj in so za naš razvoj najboljše.

Kako in kje lahko uporabljamo znanje Vastuja?

Najbolje je uporabiti ga v fazi načrtovanja novogradnje, nakupa zemljišča in gradnje hiše. Če smo fazo načrtovanja zamudili lahko na novo vzpostavimo ravnovesje z prilagoditvijo prostorov ali s premestitvijo pohištva tako da je le to v skladu z naravnimi načeli in našimi posebnostmi.

Največja vrednost Vastuja pa je v tem, da nam pomaga ustvariti ravnovesje in skladnost tudi v primerih, ko prilagoditev prostorov in premestitev pohištva ni možna. Ravnovesje se v tem primeru lahko vzpostavi s preventivnimi – korekcijskimi ukrepi kot so jantre, barve, oblike, elementi, okrasni predmeti, slike in simboli, ogledala ter rastline, ki jih v prostoru postavimo na prava mesta ter prave smeri neba.

V povezavi z naravnimi ritmi pa lahko s pomočjo Vastuja in znanja o Djotišu izračunamo tudi najugodnejši trenutek za začetek gradnje, prenove stanovanja ali poslovnega prostora ter  vselitve v hišo.

Vabljeni na osebno vastu svetovanje ali k vpisu v veliko šolo Djotiša in Vastuja, ki se začne ponovno septembra 2018. Več o šoli pa si lahko preberete tule: Tri – letna šola Djotiša in Vastuja

Tina Pipan